Locatie

Oven en huis, beiden staan voor gezelligheid.

De bakker die in het “Ovenhuis” ooit de broodpaal hanteerde is
geruime tijd wijlen, maar ik weet zeker dat welwillend de drukte gadeslaat
in zijn voormalig Heiligdom.

Met weinig allure, maar met een hart voor de klant zet het bruine interieur van het Ovenhuis aan tot mijmeren, hoe het vroeger was.